Næringslivets Hus, Oslo
9.2.2016

Slik blir vi BEST på konkurransekraft

- Individ, bedrift og region


I 2016 tar BEST-konferansen utgangspunkt i fremtidens innbygger i Osloregionen:

  • - Hvilke forventninger har fremtidens innbyggere til private og offentlige virksomheter i regionen?
  • - Hvordan skal utdanningsinstitusjonene sørge for at studentene tilegner seg faglig kompetanse i verdensklasse?
  • - Hvordan kan offentlige og private virksomheter styrke sin konkurransekraft gjennom å tenke mangfold i rekrutteringen?
  • - Hvilke suksessfaktorer kjennetegner virksomheter som satser på innovasjon og bærekraft?

Til å belyse disse temaene har vi invitert noen av landets mest spennende talere. Programmet vil både ha et kommune,- forsknings- og næringslivperspektiv.

Målgruppe

BEST-konferansen er særskilt relevant for kommune- og fylkespolitikere, næringsråd i kommunene, strategiske beslutningstagere innenfor næringslivet og ved kunnskapsinstitusjonene samt personer fra virkemiddelapparatet, kunnskapsparker og inkubatormiljøer.