astrid

Astrid Søgnen

Astrid Søgnen har vært direktør for Oslo kommune Utdanningsetaten siden 2000. Hun er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Oslo og arbeidet som lektor ved blant andre Lillestrøm videregående skole. Søgnen har vært assisterende utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune og statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1995-97 blant annet. Hun har skrevet flere artikler om utdanningsspørsmål og holder foredrag.

« Tilbake til foredragsholdere