gronbech

Jan Grønbech

Jan Grønbech har ledet Google i Norge fra oppstart i 2005 og til å bli den viktigste aktøren i norsk mediebransje i 2015. Før dette har Jan vært en sentral skikkelse i norsk medie- og internettbransje og har arbeidet med kommersialiseringen av nettet siden 1994. Jan har en 5-årig økonomiutdannelse fra blant annet Ohio State University, samt to-årig etatsutdannelse fra Hæren.

« Tilbake til foredragsholdere