tonnesen

Marianne Tønnessen

Tønnessen er demograf og leder av befolkningsframskrivingene i Statistisk sentralbyrå. Hun arbeider også med annen forskning og analyser av befolkningsutviklingen i Norge, med særlig vekt på innvandring og utvandring. Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

« Tilbake til foredragsholdere