Om BEST-konferansen

Flere viktige trender påvirker Osloregionen: Befolkningsveksten er sterk, betydningen av spesialisert kompetanse øker og regionen må i stadig større grad forholde seg til tøffere internasjonal konkurranse. Osloregionen spiller i økende grad rollen som Norges viktigste innfallsport for næringslivet og det internasjonale samfunn. Fallet i oljeprisen påvirker også mange av bedriftene i regionen, og aktualiserer behovet for å utvikle nye produkter og ideer, og utnytte eksisterende kompetanse på nye områder.

Dersom Osloregionen skal klare å realisere det store potensialet som ligger i regionen, og ikke minst møte utfordringene fra andre storbyregioner, blir det helt avgjørende å styrke samarbeidet mellom næringsliv, kompetanseinstitusjoner og offentlige aktører. Den overordnede målsettingen for BEST-konferansen er derfor å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region.

Strategiene som i korte trekk vil sørge for at vi oppnår målet er som følger:

BEST-konferansens faglige formål er å vise frem det beste vi har å tilby i Osloregionen. Potensialet er nemlig skyhøyt; vi har en mangfoldig befolkning med høy utdanning, samt en rekke innovative miljøer, ledende bedrifter og mye mer. På flere områder er vi allerede BEST, eksempelvis i bransjer som shipping og subsea, eller flere av de fremragende forskningsmiljøene ved universitetene og høgskolene i Osloregionen. Skal vi klare å videreutvikle potensialet vårt, må vi likevel jobbe enda smartere, organisere oss bedre, samt automatisere eller digitalisere tjenester og produkter – for å nevne noen sentrale parametere. Kort sagt: vi må være BEST.

På BEST-konferansen setter vi Osloregionens innbyggere i sentrum og spør hva som skal til for å gjøre dem til verdens beste verdiskapere!

BEST-konferansen arrangeres av samarbeidsalliansen Osloregionen og NHO.